Nội dung khoá học cơ bản gồm 4 khóa trong 8 ngày như sau:

Các khóa Phun xăm- Microblading chuyên nghiệp tại Sài Gòn. Gồm 4 Khóa trong 8 ngày học dưới đây:

👄Khóa Điêu khắc lông mày cơ bản- Brow Microblading ( Giá 1.000 USD)
* #Ngày_1:
– Lý thuyết phun xăm thẩm mỹ
– Khử trùng vệ sinh học
– Kỹ thuật đo chân mày theo tỉ lệ vàng khuôn mặt
– Kỹ thuật vẽ bộ chân mày đạt chuẩn Quốc tế
– Luyện tập khắc trên da giả dáng chân mày Nữ giới
* #Ngày_2:
– Thi thực hành trên khuôn mặt giả da (ma nơ canh)
– Thực hành vẽ form chân mày lên người thật
– Kỹ thuật xử lý chân mày trổ xanh, trổ đỏ
– Kỹ thuật xóa xăm bằng dung dịch
* #Ngày_3:
– Kỹ thuật chỉnh ghép sản phẩm của học viên kèm logo phục vụ cho việc quảng cáo hình ảnh cho học viên
– Thực hành microblading trên người mẫu thật. Trường cung cấp người mẫu
– Nhận Chứng chỉ tốt nghiệp do Kiwi Borw Art tại Hoa Kỳ cấp
👄Khóa Phun lông mày Ombre 3D, Ombre 6D- Brow Contour ( Giá 700 USD) ( dành cho người đã biết điêu khắc chân mày Nữ)
* #Ngày_1:
– Lý thuyết phun xăm thẩm mỹ
– Khử trùng vệ sinh học
– Kỹ thuật đo chân mày theo tỉ lệ vàng khuôn mặt
– Kỹ thuật vẽ bộ chân mày nữ đạt chuẩn Quốc tế
– Hướng dẫn kỹ thuật phun chân mày bằng máy
– Kỹ thuật pha màu mực trong phun xăm, phân biệt các loại kim
– Kỹ thuật ombre tạo hạt 3D
– Kỹ thuật Ombre tạo hạt kết hợp điêu khắc phần đầu 6D)
– Kỹ thuật xử lý chân mày trổ xanh, trổ đỏ
– Kỹ thuật xóa xăm bằng dung dịch
* #Ngày_2:
– Thi thực hành trên khuôn mặt giả da (ma nơ canh)
– Thực hành vẽ form chân mày lên người thật
– Kỹ thuật chỉnh ghép sản phẩm của học viên kèm logo phục vụ cho việc quảng cáo hình ảnh cho học viên
– Thực hành Phun xăm lông mày Ombre 3D trên người mẫu thật.
– Nhận Chứng chỉ tốt nghiệp do Kiwi Borw Art tại Hoa Kỳ cấp
👄Khóa Phun màu Môi và Mí mắt cơ bản – Lips, Eyeliner Contour ( Giá 600 USD)
* #Ngày_1:
– Lý thuyết phun xăm thẩm mỹ
– Khử trùng vệ sinh học
– Hướng dẫn kỹ thuật phun xăm bằng máy
– Kỹ thuật phun môi full lips
– Kỹ thuật phun môi ombre lips
– Kỹ thuật phun mí eyeliner, phun mí mở tròng
– Kỹ thuật pha màu mực trong phun xăm, phân biệt các loại kim
* #Ngày_2:
– Thi thực hành Phun Môi- Mí trên khuôn mặt giả da (ma nơ canh)
– Kỹ thuật chỉnh ghép sản phẩm của học viên kèm logo phục vụ cho việc quảng cáo hình ảnh cho học viên
– Xử lý môi thâm
– Thực hành phun Môi Ombre trên người mẫu thật.
– Nhận Chứng chỉ tốt nghiệp do Kiwi Borw Art tại Hoa Kỳ cấp
👄Khóa Điêu khắc lông mày Nam giới- Men Brow Microblading ( Giá 400 USD) ( dành cho người đã biết điêu khắc chân mày Nữ)
* #Ngày_1:
– Kỹ thuật đo chân mày Nam giới theo tỉ lệ vàng khuôn mặt
– Kỹ thuật vẽ bộ chân mày Nam giới đạt chuẩn Quốc tế
– Luyện tập khắc trên da giả dáng chân mày Nam giới
– Thi thực hành trên khuôn mặt giả da (ma nơ canh)
– Thực hành vẽ form chân mày Nam giới lên người thật
– Kỹ thuật chỉnh ghép sản phẩm của học viên kèm logo phục vụ cho việc quảng cáo hình ảnh cho học viên
– Quan sát Giáo Viên thị phạm thực hành microblading trên 01 người mẫu NAM.
– Nhận Chứng chỉ tốt nghiệp do Kiwi Borw Art tại Hoa Kỳ cấp

Lưu ý:
– Đặc biệt có thể học trọn gói 4 Khóa tại Sài Gòn với tổng học phí 2.700 USD giảm còn 2.500 USD/ khóa 8 ngày. ( Trường cung cấp 01 người mẫu. Từ người mẫu thứ 2 học viên tự mang đến trường).
– Học viên có thể học đơn lẻ một Nội dung với học phí từng nội dung như trên.