Khóa học 25 ở Sài Gòn bắt đầu khai giảng khóa đào tạo phun xăm và điêu khắc chân mày ngày 5/3/2018 – 10/3/2018 đã kết thúc thành công tốt đẹp

Sau đây là cảm nhận từ học viên khóa 25 đã tốt nghiệp lớp điêu khắc chân mày Microblading tại Lông Mày Đẹp Kiwi