Những hình ảnh trong ngày thi Tốt Nghiệp khóa đào tạo phun xăm và điêu khắc chân mày của học viên khóa 20 Sài Gòn

Clip nhận xét về khóa học của học viên khóa 20 Sài Gòn lớp điêu khắc chân mày MicrobladingKiwi Brow Art