Mỗi lần kết thúc một khoá dạy cảm xúc thật khó tả 😜😍😜… nhớ mọi người rất nhiều . Chúc các bạn thành công với con đường mới mà mình đã chọn.

 
 

Clip học viên Khóa 18 nhận xét Kiwi Brow Art