Sau những giờ học và thi thực hành căng thẳng, cuối cùng các bạn học viên khóa 17 Sài Gòn – Điêu khắc chân mày Microblading cũng vui mừng hòan thành bài thi Tốt Nghiệp

Cùng xem video của học viên khóa 17 Sài Gòn nhận xét khóa đào tạo phun xăm và điêu khắc chân mày tại Lông Mày Đẹp Kiwi