Ngày 11/5/2017 học viên Khóa 16 SanJose – Điêu khắc chân mày Microblading hòan thành thực hành Tốt Nghiệp

 

Video học viên khóa 16 SanJose nhận xét về khóa đào tạo điêu khắc chân mày tại Kiwi Brow Art