Sau 5 ngày học vất vả, ngày 4/5/2017 các học viên Khóa 15 Seattle – Hoa Kỳ – Điêu khắc chân mày Microblading hoàn thành bài Tốt nghiệp xuất sắc khóa đào tạo điêu khắc chân mày.

  

Học viên khóa 15 Seattle- Hoa Kỳ tháng 5/2017 nhận xét về khóa đào tạo phun xăm và điêu khắc chân mày tại Kiwi Brow Art: