Chúc mừng thành công khóa học mùa xuân Vancouver Canada. Kiwi Brow Art chúc các bạn vững bước trong nghề nghiệp và cuộc sống. Sẽ rất nhớ các bạn. Love

Video nhận xét của học viên khóa mùa xuân tháng 4/2017 Vancouver-Canada.