Sau những giờ học và thi thực hành căng thẳng, cuối cùng các bạn học viên khóa 30 Toronto – Điêu khắc chân mày Microblading cũng vui mừng hòan thành bài thi Tốt NghiệpCùng xem video của học viên khóa 30 Toronto nhận xét khóa đào tạo phun xăm và điêu khắc chân mày tại Kiwi Brow Art